Indeksi industrijske proizvodnje za novembar 2010. godine

Prema Saopštenju RZS broj 366 od 29.12.2010. godine, indeksi industrijske proizvodnje u XI/2010 (prethodni rezultati) i X/2010 (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

 

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

X-10/ø09=100
(konačni rezultati)

XI-10/ø09=
100
(prethodni rezultati)

X-10/ø09=100
(konačni rezultati)

XI-10/ø09=
100
(prethodni rezultati)

X-10/ø09=100
(konačni rezultati)

XI-10/ø09=
100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

112,7

110,3

107,1

102,0

123,3

126,0

Vađenje ruda i kamena

128,9

120,5

114,2

103,9

153,1

147,6

Prerađivačka industrija

114,5

114,1

110,1

106,2

120,4

124,5

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

100,8

93,6

99,4

93,2

164,4

110,8

*Prema Saopštenju RSZ: "Za novembar 2010. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje novembar 2010. godine/prosek 2009. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 109,9 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 113,4".