Indeksi industrijske proizvodnje za oktobar 2010. godine

Prema Saopštenju RZS broj 333 od 30.11.2010. godine, indeksi industrijske proizvodnje u X/2010 (prethodni rezultati) i IX/2010 (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

 

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

IX-10/ø09=100
(konačni rezultati)

X-10/ø09=
100
(prethodni rezultati)

IX-10/ø09=100
(konačni rezultati)

X-10/ø09=
100
(prethodni rezultati)

IX-10/ø09=100
(konačni rezultati)

X-10/ø09=
100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

112,6

112,6

106,6

107,0

123,9

123,2

Vađenje ruda i kamena

123,1

128,5

110,1

114,2

144,4

152,0

Prerađivačka industrija

118,4

114,5

115,1

110,0

122,8

120,4

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

88,6

100,8

88,5

99,4

90,1

164,4

*Prema Saopštenju RSZ: "Za oktobar 2010. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje oktobar 2010. godine/prosek 2009. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 112,1 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 113,7".