Indeksi potrošačkih cena u 2021. godini

 
Indeksi potrošačkih cena u Srbiji – 2021 godina

Godišnja stopa inflacije u Republici Srbiji je 6,6% (promena cena u oktobru 2021. godine u odnosu na oktobar 2020. godine, u procentima), a mesečna stopa inflacije je 0,9% (potrošačke cene u oktobru 2021. godine u odnosu na septembar 2021. godine).

Opis I/2021
XII/2020
II/2021
I/2021
III/2021
II/2021
IV/2021
III/2021
V/2021
IV/2021
VI/2021
V/2020
VII/2021
VI/2021
VIII/2021
VII/2021
IX/2021
VIII//2021
X/2021
IX//2021
X/2021
X/2020
Republika Srbija 100,4 100,6 100,5 101,1 100,5 100,3 100,2 100,9 100,8 100,9 106,6
Beograd 100,6 100,4 100,3 101,1 100,2 100,1 100,3 100,9 100,6 100,9 105,8

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku (RZS)

i Sekretarijata za upravu – Sektor statistike Beograd (SZUSSB)

RZS: 43 od 22/02/21

SZUSSB: 9 od 22/02/21

RZS: 71 od 12/03/21

SZUSSB: 18 od 12/03/21

RZS: 95 od 12/04/21

SZUSSB: 23 od 13/04/21

RZS: 125 od 12/05/21

SZUSSB: 30 od 12/05/21

RZS: 160 od 11/06/21

SZUSSB: 38 od 14/06/21

RZS: 192 od 12/07/21

SZUSSB: 43 od 12/07/21

RZS: 222 od 12/08/21

SZUSSB: 53 od 13/08/21

RZS: 254 od 13/09/21
SZUSSB: 59 od 14/09/21
 

RZS: 280 od 12/10/21

SZUSSB: 66 od 13/10/21

RZS: 306 od 12/11/21

SZUSSB: 73 od 12/11/21