Indeksi potrošačkih cena – mart 2013.

 

Opis I/2013
XII/2012
II/2013
I/2013
III/2013
II/2013
III/2013
III/2012
1 2 3 4 5
Republika Srbija 100,6 100,5 100,0 111,2
Beograd 100,5 100,5 99,7 112,3

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku (RZS)
i Zavoda za informatiku i statistiku grada Beograda (ZIS), broj i datum

RZS: 35 od 22/02/13
ZIS: 11 od 25/02/13

RZS: 57 od 12/03/13
ZIS: 20/2013 od 12/03/13

RZS: 98 od 12/04/13
ZIS: 28/2013 od 15/04/13

 

Godišnja stopa inflacije u Republici Srbiji je 11,2% (promena cena u martu 2013. godine u odnosu na mart 2012. godine, u procentima), a mesečna stopa inflacije je  0,0% (promena cena u martu 2013. godine u odnosu na februar 2013. godine, u procentima).

  Podatke o indeksima potrošačkih cena redovno objavljujemo u časopisu "Informator".