Indeksi troškova života u 2002. godini

Prema saopštenjima zavoda za statistiku indeksi troškova života u 2002. godini su se kretali na sledeći način:
 

OPIS
1.2002.
12.2001.
2.2002.
1.2002.
3.2002.
2.2002.
4.2002.
3.2002.
5.2002.
4.2002.
6.2002.
5.2002.
7.2002.
6.2002.
8.2002.
7.2002.
9.2002.
8.2002.
10.2002.
9.2002.
11.2002.
10.2002.
12.2002.
11.2002.
12.2002.
12.2001.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SRJ
99,7
101,1
101,1
100,8
100,3
100,4
104,0
100,1
101,1
101,3
101,3
100,0
111,5
Crna Gora
Republika Srbija
99,5
101,2
101,1
100,6
100,2
100,4
104,3
100,1
101,3
101,3
101,4
100,0
111,8
Centralna Srbija
99,7
101,2
101,4
100,7
100,2
100,4
104,3
99,7
101,3
101,2
101,5
100,3
112,3
Vojvodina
98,9
101,8
101,0
100,4
100,0
100,5
104,1
101,3
100,8
101,8
101,2
99,3
111,7
Beograd
99,4
101,9
101,1
100,3
101,6
99,4
103,7
99,6
100,9
101,0
103,8
100,1
113,4