Isplata novčanih socijalnih pomoći, dodataka za pomoć i negu drugih lica, dečjih dodataka, kao i naknada po osnovu posebne nege deteta za vreme trajanja vanrednog stanja

► Videti članak od 8.05.2020.: Počev od 7.05.2020. godine zahtevi sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava po propisima u oblasti finansijske podrške porodici sa decom i oblasti socijalne zaštite podnose se prema uobičajenoj proceduri, koja je bila u primeni do početka vanrednog stanja, tj. do 15. marta 2020. godine


Vlada Republike Srbije, dana 24.03.2020. godine, donela Zaključak  da se korisnicima kojima pravo na isplatu socijalnih davanja ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Doneti Zaključak odnosi se na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečiji dodatak, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, po propisima u oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom.

U cilju zaštite prava svih građana, doneta je odluka da nijedan građanin ne može snositi posledice u slučaju nepostupanja u zakonski propisanom roku u svim upravnim postupcima. Ovo praktično znači da se svi rokovi u upravnom postupku (podnošenje žalbi, donošenje odluka…) produžavaju za 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Videti:Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja


DETALJNIJE O OVOJ TEMI MOŽETE PROČITATI U ČASOPISU „INFORMATOR“ BROJ 10/2020 OD 25.03.2020.