Izmene i dopune pravilnika za primenu Zakona o akcizama

Ministar finansija doneo je sledeće pravilnike:
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju;
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe.
Navedeni pravilnici objavljeni su u „Sl. glasniku RS“ broj 101/16, stupili su na snagu 24. decembra 2016. godine, s tim što se pravilnici iz tač. 1) i 2) primenjuju od 1. januara 2017. godine.
U broju 1/2017 časopisa „PDV“ detaljno pišemo o navedenim pravilnicima, a napominjemo da uz broj 1/2017 časopisa „PDV“ svim pretplatnicima šaljemo knjigu „Podzakonska akta za primenu Zakona o akcizama – prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika“ u kojoj se nalaze i prečišćeni tekstovi pravilnika čije su poslednje izmene i dopune napred navedene.
 
U elektronskom obliku navedene propise možete naći u „Ekspert„-u.