Izveštavanje o kreditnim poslovima u uslovima vanrednog stanja


► Videti članak od 7.05.2020.: Rok za dostavljanje dokumentacije u vezi sa kreditnim poslovima za koje je izveštavanje izvršeno za vreme trajanja vanrednog stanja ističe 16. maja 2020. godine


U „Sl. glasniku RS“, br. 42/20 od 25. marta 2020. godine objavljena je Odluka o dopunama Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom koja je stupila na snagu 26. marta 2020. godine.

Ovom Odlukom uređeno je izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom u uslovima vanrednog stanja.

Ovom dopunom u Odluci o izveštavanju o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 56/13, 4/15) dodata je tačka 19a koja propisuje da se u uslovima vanrednog stanja proglašenog zbog pandemije COVID-19 (u daljem tekstu: vanredno stanje), obrasci koji se u skladu sa ovom odlukom dostavljaju Narodnoj banci Srbije u papirnom i elektronskom obliku MOGU DOSTAVITI SAMO U ELEKTRONSKOM OBLIKU, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom (Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom, „Sl. glasnik RS“, br. 102/18).

U uslovima vanrednog stanja dokumentacija koja se dostavlja u postupku izveštavanja Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom može se dostavljati i u elektronskom obliku, u pdf formatu, na e-mail adresu izvestavanje.kpi@nbs.rs.

Narodna banka Srbije će u uslovima vanrednog stanja vršiti overu, odnosno prihvatanje navedenih obrazaca u elektronskom obliku.

Saglasno novododatoj tački 19b Odluke, rezidenti koji u uslovima vanrednog stanja budu izveštavali Narodnu banku Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom (u elektronskom obliku), u roku od deset dana od prestanka vanrednog stanja, biće u obavezi da Narodnoj banci Srbije dostave u papirnom obliku dokumentaciju na osnovu koje su overeni obrasci za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom, na način propisan ovom odlukom.

Da podsetimo, Odlukom su propisani sledeći obrasci:

 • Obrazac KZ-2 – Izveštaj o kreditnom zaduženju
 • Obrazac KZ-3A – Plan korišćenja po kreditnom zaduženju
 • Obrazac KZ-3B – Realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju
 • Obrazac KZ-5 – Izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju
 • Obrazac KZ-7 – Specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju
 • Obrazac KO-2 – Izveštaj o kreditnom odobrenju
 • Obrazac KO-3A – Plan korišćenja po kreditnom odobrenju
 • Obrazac KO-3B – Realizacija korišćenja, plan i realizacija naplate po kreditnom odobrenju
 • Obrazac KO-5 – Izmena ili storno izveštaja o kreditnom odobrenju
 • Obrazac KOD – Izveštaj o kreditima u dinarima koje je banka odobrila nerezidentima
 • Obrazac DE – Izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama s rokom dospeća od jednog dana do godinu dana
 • Obrazac G-1 – Izveštaj o garanciji/jemstvu po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu
 • Obrazac G-2 – Izveštaj o stanju garancije/jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu
 • Obrazac FL-1 – Izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta
 • Obrazac FL-2 – Izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta
 • Obrazac O-1 – Izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana
 • Obrazac P-1 – Izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana
 • Obrazac P-2 – Izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluga po kome nije istekao ugovoreni rok.

NAPOMENA: Svi napred navedeni obrasci se nalaze u „Ekspert“-u – Digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca.