Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2003

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar urbanizma i građevine je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period januar – jun 2003. godine koji iznosi: 0,040869.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 9/03 od 12.02.2003. godine.