Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2006

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar za kapitalne investicije je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period januar – jun 2006. godine koji iznosi: 0,0775476.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 10/06 od 3.02.2006. godine.