Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2014

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 99/11) ministar građevinarstva i urbanizma je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period januar – jun 2014. godine koji iznosi: 0,20067

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 24/2014 od 28.02.2014. godine.

Koeficijent se dobija po obrascu koji je propisan Uputstvom o načinu utvrđivanja zakupnine („Sl. glasnik RS“, br. 27/97, 43/01, 28/02 i 82/09). 

Prečišćene tekstove Zakona o stanovanju i Uputstva o načinu utvrđivanja zakupnine možete naći u „Ekspert“-u.