Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2003

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar urbanizma i građevine je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period jul – decembar 2003. godine koji iznosi: 0,042862.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 75/03 od 25.07.2003. godine.