Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2004

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar urbanizma i građevine je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period jul – decembar 2004. godine koji iznosi: 0,0534435.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 92/04 od 13.08.2004. godine.