Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2006

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar za kapitalne investicije je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period jul – decembar 2006. godine koji iznosi: 0,0840685.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 82/06 od 29.09.2006. godine.