Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2007

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar za infrastrukturu je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period jul – decembar 2007. godine koji iznosi: 0,1025774.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 72/07 od 31.07.2007. godine.