Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2008

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar životne sredine i prostornog planiranja je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period jul – decembar 2008. godine koji iznosi: 0,1225.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 76/08 od 15.08.2008. godine.