Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2009

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar životne sredine i prostornog planiranja je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period jul – decembar 2009. godine koji iznosi: 0,138183

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 83/09 od 12.10.2009. godine.