Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2010

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 101/05) ministar životne sredine i prostornog planiranja je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

za period jul – decembar 2010. godine koji iznosi: 0,147522

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 54/2010 od 4.08.2010. godine.

Koeficijent se dobija po obrascu koji je propisan Uputstvom o načinu utvrđivanja zakupnine ("Sl. glasnik RS", br. 27/97, 43/01, 28/02 i 82/09).

Prečišćene tekstove Zakona o stanovanju i Uputstva o načinu utvrđivanja zakupnine možete naći u "Ekspert"-u.