Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/2018

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 99/11), a u vezi sa članom 139. stav 4. i članom 157. tačka 1) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, broj 104/16) ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdila koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stana u državnoj (javnoj) i društvenoj svojini, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, 

za period jul – decembar 2018. godine koji iznosi: 0,220237

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stana u svojini građana, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, utvrđen je u članu 140. stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 68/2018 od 7.09.2018. godine.

Koeficijent se dobija po obrascu koji je propisan Uputstvom o načinu utvrđivanja zakupnine („Sl. glasnik RS“, br. 27/97, 43/01, 28/02 i 82/09). 

Prečišćene tekstove Zakona o stanovanju Uputstva o načinu utvrđivanja zakupnine možete naći u „Ekspert“-u.