87

0.00  RSD

Nema na zalihama

Komentar Zakona o radu – drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

 

 

Nakon velikog uspeha prvog izdanja knjige iz 2005. godine, drugo izdanje je u cilju davanja odgovora na mnoga otvorena pitanja primene Zakona, obogaćeno službenim mišljenjima nadležnog ministarstva, sudskom praksom i objašnjenjima normi Opšteg kolektivnog ugovora.
Objašnjenja i komentari sadržani u ovoj knjizi znatno olakšavaju svakodnevnu praktičnu primenu Zakona o radu (”Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09), te je stoga knjiga namenjena velikom krugu čitalaca, a ne samo onima koji se profesionalno bave ovom tematikom.
Sastavni deo knjige su i podzakonska akta doneta uz ovaj Zakon i modeli akata (čiji je broj povećan u odnosu na prethodno izdanje).
POSEBNE POGODNOSTI:
  • Za kupovinu 10 i više primeraka knjige cena po primerku iznosi 4.000,00 dinara.
 

SADRŽAJ KNJIGE:

KOMENTAR ZAKONA O RADU

 


DETALJAN SADRŽAJ POGLAVLJA:

KOMENTAR ZAKONA O RADU

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 23.)

1. Predmet (čl. 1. do čl. 4.)

2. Značenje pojedinih pojmova (čl. 5. do čl. 7.)

3. Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu (čl. 8. do čl. 11.)

4. Osnovna prava i obaveze (čl. 12. do čl. 17.)

1) Prava zaposlenih (čl. 12. do čl. 14.)

2) Obaveze zaposlenih (član 15.)

3) Obaveze poslodavca (član 16.)

4) Obaveze poslodavca i zaposlenog (član 17.)

5. Zabrana diskriminacije (čl. 18. do čl. 23.)

II. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA (čl. 24. do čl. 47.)

1. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa (čl. 24. do čl. 29.)

2. Ugovor o radu (čl. 30. do čl. 33.)

3. Stupanje na rad (čl. 34. i čl. 35.)

4. Probni rad (član 36.)

5. Radni odnos na određeno vreme (član 37.)

6. Radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom (član 38.)

7. Radni odnos sa nepunim radnim vremenom (čl. 39. do čl. 41.)

8. Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca (čl. 42. do čl. 44.)

9. Radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem (čl. 45. i čl. 46.)

10. Pripravnici (član 47.)

III. UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA (član 48.)
IV. OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE (član 49.)
V. RADNO VREME (čl. 50. do čl. 63.)

1. Puno radno vreme (član 50.)

2. Nepuno radno vreme (član 51.)

3. Skraćeno radno vreme (član 52.)

4. Prekovremeni rad (čl. 53. i čl. 54.)

5. Raspored radnog vremena (čl. 55. i čl. 56.)

6. Preraspodela radnog vremena (čl. 57. do čl. 61.)

7. Noćni rad i rad u smenama (čl. 62. i čl. 63.)

VI. ODMORI I ODSUSTVA (čl. 64. do čl. 79.)

1. Odmor u toku dnevnog rada (čl. 64. i čl. 65.)

2. Dnevni odmor (član 66.)

3. Nedeljni odmor (član 67.)

4. Godišnji odmor (čl. 68. do čl. 76.)

1) Sticanje prava na godišnji odmor (član 68.)

2) Dužina godišnjeg odmora (čl. 69. i čl. 70.)

3) Godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa (član 71.)

4) Srazmerni deo godišnjeg odmora (član 72.)

5) Korišćenje godišnjeg odmora u delovima (član 73.)

6) Godišnji odmor nastavnog i vaspitnog osoblja (član 74.)

7) Raspored korišćenja godišnjeg odmora (član 75.)

8) Naknada štete (član 76.)

5. Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) (član 77.)

6. Neplaćeno odsustvo (član 78.)

7. Mirovanje radnog odnosa (član 79.)

VII. ZAŠTITA ZAPOSLENIH (čl. 80. do čl. 103.)

1. Opšta zaštita (čl. 80. do čl. 82.)

2. Zaštita ličnih podataka (član 83.)

3. Zaštita omladine (čl. 84. do čl. 88.)

4. Zaštita materinstva (čl. 89. do čl. 93.)

5. Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta (čl. 94. do čl. 95.)

6. Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe (čl. 96. do čl. 100.)

7. Zaštita invalida (čl. 101. i čl. 102.)

8. Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad (član 103.)

VIII. ZARADA, NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA (čl. 104. do čl. 123.)

1. Zarada (čl. 104. i čl. 105.)

2. Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (čl. 106. do čl. 110.)

3. Minimalna zarada (čl. 111. do čl. 113.)

4. Naknada zarade (čl. 114. do čl. 117.)

5. Naknada troškova (član 118.)

6. Druga primanja (čl. 119. i čl. 120.)

7. Obračun zarade i naknade zarade (član 121.)

8. Evidencija zarade i naknade zarade (član 122.)

9. Zaštita zarade i naknade zarade (član 123.)

IX. POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 124. do čl. 146.)

– Osnivanje Fonda solidarnosti (čl. 127. i čl. 128.)

– Organi Fonda (čl. 129. do čl. 136.)

– Finansiranje Fonda (čl. 137. i čl. 138.)

– Postupak za ostvarivanje prava zaposlenih (čl. 139. do čl. 144.)

– Povraćaj neopravdano dobijenih sredstava (član 145.)

– Nadzor nad zakonitošću rada (član 146.)

X. PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA (čl. 147. do čl. 152.)
XI. VIŠAK ZAPOSLENIH (čl. 153. do čl. 160.)
XII. KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE (čl. 161. i čl. 162.)
XIII. NAKNADA ŠTETE (čl. 163. i čl. 164.)
XIV. UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA (čl. 165. do čl. 170.)
XV. IZMENA UGOVORA O RADU (čl. 171. do čl. 174.)

1. Izmena ugovorenih uslova rada (čl. 171. i čl. 172.)

2. Premeštaj u drugo mesto rada (član 173.)

3. Upućivanje na rad kod drugog poslodavca (član 174.)

XVI. PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 175. do čl. 191.)

1. Razlozi za prestanak radnog odnosa (čl. 175. i čl. 176.)

2. Sporazumni prestanak radnog odnosa (član 177.)

3. Otkaz od strane zaposlenog (član 178.)

4. Otkaz od strane poslodavca (čl. 179. do čl. 183.)

5. Postupak u slučaju otkaza (čl. 184. do čl. 186.)

1) Rok zastarelosti (član 184.)

2) Dostavljanje akta o otkazu ugovora o radu (član 185.)

3) Obaveza isplate zarade i naknade zarade (član 186.)

6. Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu (čl. 187. i čl. 188.)

7. Otkazni rok (čl. 189. i čl. 190.)

8. Nezakoniti otkaz (član 191.)

XVII. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH (čl. 192. do čl. 196.)

– Zaštita pojedinačnih prava (čl. 194. i čl. 195.)

– Rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa (član 196.)

XVIII. POSEBNE ODREDBE (čl. 197. do čl. 204.)

1. Rad van radnog odnosa (čl. 197. do čl. 202.)

1) Privremeni i povremeni poslovi (čl. 197. i čl. 198.)

2) Ugovor o delu (član 199.)

3) Ugovor o zastupanju ili posredovanju (član 200.)

4) Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (član 201.)

5) Dopunski rad (član 202.)

2. Samozapošljavanje (član 203.)

3. Radna knjižica (član 204.)

XIX. ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA (čl. 205. do čl. 239.)

1. Savet zaposlenih (član 205.)

2. Sindikat zaposlenih (čl. 206. do čl. 214.)

3. Osnivanje sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 215. do čl. 217.)

4. Reprezentativnost sindikata (čl. 218. do čl. 220.)

5. Reprezentativnost udruženja poslodavaca (čl. 221. i čl. 222.)

6. Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 223. do čl. 237.)

1) Organ nadležan za utvrđivanje reprezentativnosti (čl. 223. do čl. 225.)

2) Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti (čl. 226. i čl. 227.)

3) Postupak po zahtevu (čl. 228. do čl. 232.)

4) Preispitivanje utvrđene reprezentativnosti (čl. 233. do čl. 237.)

7. Pravna i poslovna sposobnost sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 238. i čl. 239.)

XX. KOLEKTIVNI UGOVORI (čl. 240. do čl. 267.)

1. Predmet i oblik kolektivnog ugovora (član 240.)

2. Vrste kolektivnih ugovora (čl. 241. do čl. 243.)

3. Učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora (čl. 244. do čl. 250.)

4. Pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora (čl. 251. do čl. 255.)

5. Primena kolektivnih ugovora (čl. 256. do čl. 262.)

6. Važenje i otkaz kolektivnog ugovora (čl. 263. i čl. 264.)

7. Rešavanje sporova (član 265.)

8. Registracija kolektivnih ugovora (član 266.)

9. Objavljivanje kolektivnog ugovora (član 267.)

XXI. NADZOR (čl. 268. do čl. 272.)
XXII. KAZNENE ODREDBE (čl. 273. do čl. 276.)
XXIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 277. do čl. 287.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 61/05) koje nisu ušle u prečišćen tekst

DETALJAN SADRŽAJ POGLAVLJA:
PODZAKONSKA AKTA
1. OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR („Sl. glasnik RS“, br. 50/08, 104/08 – Aneks I, 8/09 – Aneks II, 8/09 – Odluka)

I. Osnovne odredbe (čl. 1. do čl. 5.)

II. Radni odnos (čl. 6. do čl. 8.)

III. Radno vreme (član 9.)

IV. Odmor i odsustva (čl. 10. do čl. 12.)

V. Zaštita zaposlenog na radu (čl. 13. do čl. 15.)

VI. Zarada, naknada zarade i druga primanja (čl. 16. do čl. 37.)

VII. Višak zaposlenih (čl. 38. do čl. 43.)

VIII. Naknada štete (čl. 44. do čl. 47.)

IX. Prestanak radnog odnosa (čl. 48. i čl. 49.)

X. Sindikat zaposlenih (čl. 50. do čl. 59.)

XI. Fond (čl. 60. i čl. 61.)

XII. Način rešavanja kolektivnih radnih sporova (čl. 62. do čl. 65.)

XIII. Prelazne i završne odredbe (čl. 66. do čl. 68.)

– Aneks I Opšteg kolektivnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 104/08)

– Aneks II Opšteg kolektivnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 8/09)

– Odluka o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 8/09)

2. Odluka o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Sl. glasnik RS“, br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08, 15/09)

– Program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

– Program korišćenja sredstava budžeta Republike Srbije i budžeta jedinica lokalne samouprave za sprovođenje racionalizacije broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

3. Uputstvo o bližim kriterijumima za primenu Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Sl. glasnik RS“, br. 89/05)
4. Pravilnik o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti („Sl. glasnik RS“, br. 31/05)

– Zahtev za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti

5. Pravilnik o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“, br. 50/05, 10/10)

– Odredbe Pravilnika o izmenama i dopunama… („Sl. glasnik RS“, br. 10/10) koje nisu ušle u prečišćen tekst

6. Pravilnik o upisu udruženja poslodavaca u registar („Sl. glasnik RS“, br. 29/05)
7. Pravilnik o registraciji kolektivnih ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 50/05)
8. Pravilnik o načinu i postupku registrovanja ugovora o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca i poslova kućnog pomoćnog osoblja („Sl. glasnik RS“, br. 1/02)

– Obrazac UR-1 – Registar ugovora o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca

– Obrazac UR-2 – Registar ugovora o radu za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja

9. Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta („Sl. glasnik RS“, br. 1/02)

– Izveštaj o broju dece prema vrstama psihofizičke ometenosti

10. Pravilnik o načinu izdavanja i sadržaju potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 1/02)

– Obrazac ZOR-H – Potvrda o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju

11. Pravilnik o radnoj knjižici („Sl. glasnik RS“, br. 17/97)

– Obrazac broj 1 – Zahtev za izdavanje radne knjižice

– Obrazac broj 2 – Radna knjižica

– Obrazac broj 3 – Registar o izdatim radnim knjižicama

– Obrazac broj 4 – Azbučni imenik

DETALJAN SADRŽAJ POGLAVLJA:
MODELI AKATA ZA PRIMENU ZAKONA O RADU
Zasnivanje i uređenje radnog odnosa

1) Primer ugovora o radu – ako je donet kolektivni ugovor ili pravilnik o radu

2) Primer ugovora o radu – ako nema kolektivnog ugovora niti pravilnika o radu

3) Ugovor o uređivanju prava, obaveza i odgovornosti

4) Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima direktora (nije zasnovao radni odnos sa preduzećem)

5) Ugovor o probnom radu

6) Obaveštenje o ponudi zaključivanja aneksa ugovora o radu (čl. 172.)

7) Obaveštenje o prenošenju ugovora o radu na poslodavca sledbenika (član 149.)

8) Aneks Ugovora o radu (član 171.)

Odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima

9) Odluka o prenošenju ovlašćenja (član 192.)

10) Rešenje o prekovremenom radu (član 53.)

11) Odluka o rasporedu radnog vremena (član 55. stav 2.)

12) Odluka o preraspodeli radnog vremena (član 57.)

13) Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora (član 75. stav 2.)

14) Rešenje o naknadi štete za neiskorišćeni godišnji odmor (član 76.)

15) Rešenje o plaćenom odsustvu (član 77.)

16) Rešenje o neplaćenom odsustvu (član 78.)

17) Rešenje o mirovanju radnog odnosa (član 79.)

18) Rešenje o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta (član 94.)

19) Rešenje o odsustvu sa rada radi posebne nege deteta (član 96.)

20) Rešenje o odsustvovanju sa rada radi smeštaja deteta u porodicu (član 97.)

21) Rešenje o radu sa skraćenim radnim vremenom zbog staranja o teško oboleloj osobi (član 98.)

22) Rešenje o odsustvu sa rada do tri godine života deteta (član 100.)

23) Rešenje o upućivanju na plaćeno odsustvo („prinudni odmor“ – član 116.)

24) Sporazum o određivanju arbitra (član 194. stav 3.)

25) Rešenje o naknadi štete (član 163.)

26) Rešenje o udaljenju sa rada (član 165.)

27) Rešenje o udaljenju sa rada bez naknade zarade (član 170.)

Otkaz ugovora o radu

28) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog ostvarivanja prava na invalidsku penziju – gubitak radne sposobnosti (član 176. tačka 1.)

29) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog zabrane obavljanja određenih poslova (član 176. tačka 2.)

30) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog izdržavanja kazne zatvora (član 176. tačka 3.)

31) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere (član 176. tačka 4.)

32) Rešenje o otkazu ugovora o radu u slučaju prestanka rada poslodavca (stečaja i likvidacije) (član 176. tačka 5.)

33) Sporazum o prestanku radnog odnosa (član 177.)

34) Rešenje o otkazu ugovora o radu – sporazumni prestanak radnog odnosa (član 177.)

35) Izjava zaposlenog o otkazu ugovora o radu (član 178.)

36) Rešenje o otkazu ugovora o radu od strane zaposlenog (član 175. tačka 4.)

37) Upozorenje o otkazu ugovora o radu (član 180. st. 1. i 2.)

38) Upozorenje zaposlenom (član 180. st. 2. i 3. Zakona)

39) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno nesposobnosti za rad (član 179. tačka 1.)

40) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze (član 179. tačka 2.)

41) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline, odnosno ponašanja zaposlenog (član 179. tačka 3.)

42) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela na radu i u vezi s radom (član 179. tačka 4.)

43) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja na rad (član 179. tačka 5.)

44) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog zloupotrebe bolovanja (član 179. tačka 6.)

45) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog odbijanja zaključivanja ugovora o radu pod izmenjenim uslovima (član 179. tač. 7. i 8.)

46) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za obavljanjem određenih poslova (član 179. tačka 9.)

47) Rešenje o otkazu ugovora o radu na određeno vreme (član 175. tačka 1. i član 37.)

48) Rešenje o otkazu ugovora o radu na probnom radu (čl. 175. tač. 1. i čl. 36.)

49) Rešenje o otkazu ugovora o radu pripravnika (član 47.)

50) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju (član 175. tačka 2.)

51) Rešenje o otkazu ugovora o radu na zahtev roditelja ili staratelja (član 175. tačka 5.)

52) Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog odbijanja posla od strane invalida (član 102.)

Rad van radnog odnosa

53) Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

54) Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa zadrugarom

55) Ugovor o delu

56) Ugovor o trgovinskom zastupanju

57) Ugovor o posredovanju

58) Ugovor o dopunskom radu

59) Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Sindikat

60) Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata (čl. 223. i 226.)

61) Odluka o obrazovanju komisije za utvrđivanje reprezentativnosti (član 223.)

62) Uputstvo o načinu utvrđivanja reprezentativnosti sindikata

63) Rešenje o odbijanju zahteva za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca (član 228. stav 2.)

64) Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata kod poslodavca (član 228. stav 2.)

65) Sporazum o udruživanju sindikata radi ispunjavanja uslova reprezentativnosti (član 249.)

66) Rešenje o odbacivanju zahteva za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata (član 228. stav 2.)

Kolektivni ugovor

67) Ovlašćenje za učestvovanje u pregovorima i zaključivanju kolektivnog ugovora (član 253.)

68) Odluka o obrazovanju odbora za pregovore za zaključivanje kolektivnog ugovora (član 251.)

69) Sporazum o obrazovanju arbitraže radi rešavanja spornih pitanja (član 254. stav 2. i član 255.)

70) Poslovnik o postupku i načinu rada u pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora

71) Kolektivni ugovor kod poslodavca

Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih u toku rada

72) Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih u toku rada

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji

73) Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova