Ovaj tekst dostupan je za posetioce sajta koji su na osnovu kupovine stekli pravo pristupa!

Korisnici koji imaju pravo pristupa neophodno je da se uloguju na sajt sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

Kupovinu ovog video materijala možete izvršiti OVDE.

 

SADRŽAJ TEKSTA:

NAKNADA ZARADE/PLATE ZA VREME ODSUSTVOVANJASA RADA - POJAM, SLUČAJEVI U KOJIMA SE MOŽE OSTVARITI, NAČIN OBRAČUNAVANJA I PORESKI TRETMAN

 • Lica koja NEMAJU PRAVO na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada
 • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni IMA PRAVO na naknadu zarade/plate
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni IMA PRAVO na naknadu zarade prema ZAKONU O RADU
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih državni službenici i nameštenici IMAJU PRAVO na naknadu plate
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni ima pravo na naknadu zarade/plate PO POSEBNIM ZAKONIMA KOJI SE ODNOSE NA SVE ZAPOSLENE u Republici Srbiji
 • RAZLOZI odsustvovanja zbog kojih ZAPOSLENI NEMA PRAVO na naknadu zarade
 • NAČIN UTVRĐIVANJA OSNOVICE, PROCENTI za obračun naknade zarade (plate) za vreme odsustvovanja sa rada i visina naknade
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada, shodno ZAKONU O RADU
   • OSNOVICA za obračun naknade zarade zaposlenim invalidima rada II i III kategorije invalidnosti
   • Način utvrđivanja osnovice, shodno Zakonu o radu
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade/plate KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET RFZO
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade/plate koja se isplaćuje NA TERET MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU
   • Način utvrđivanja OSNOVICE naknade zarade ZA VREME PORODILJSKOG odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
  • OSNOVICA za obračun naknade plate u slučaju odsustva sa rada shodno ZAKONU O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA, PKU ZA DRŽAVNE ORGANE i PKU ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
   • Osnovica - shodno Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i PKU za državne organe
   • Osnovica - shodno PKU za zaposlene u JLS
  • Osnovica za obračun naknade zarade, odnosno plate za vreme odsustvovanja sa rada u slučaju kada nije propisana posebnim zakonom
  • Slučajevi za koje je iznos naknade za vreme odsustvovanja sa rada propisan u odnosu na osnovnu zaradu odnosno platu
  • Propisani PROCENTI za obračun visine naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada
 • Poreski tretman naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada
 • Obaveza poslodavca da dostavi zaposlenom obračun zarade i naknade zarade
 • Obaveza poslodavca da vodi i čuva evidenciju o zaradi i naknadi zarade
 • Novčane kazne