Nova verzija programskog paketa Cekos – kamata

U cilju unapređenja programskog paketa Cekos – kamata a uvažavajući potrebe korisnika koji koriste ovaj paket, proširili smo sve programe u okviru ovog programskog paketa, u smislu omogućavanja brojnih dodatnih funkcija.

Izdvajamo kao najznačajnije:

  • obračun kamate je sada moguće vršiti za neograničeni broj zaduženja u okviru zadatog perioda obračuna,
  • korisnik je u mogućnosti da za svaki obračun može uneti podatke o dužniku, dokumentu na osnovu koga se vrši obračun, a ovi podaci će se pojaviti u rezultatima obrade (kamatnom listu),
  • unapređena je opcija štampe i čuvanja dokumenta,
  • izmenjen je dizajn i tehnologija izrade obračuna.

 

 

Korisni linkovi: