Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta u primeni od 12. februara 2011. godine

Vlada Republike Srbije na sednici od 10.02.2011. godine,  donela je Odluku o iznosima najpopularnijih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine.

Odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, broj 8/2011, a primenjuje se od 12. februara 2011. godine. Donošenjem ove Odluke prestaju da se primenjuju iznosi najpopularnijih cena i iznosi minimalne akcize iz Odluke o iznosima najpopularnijih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, broj 53/10), od 30. jula 2010. godine.

Da podsetimo, koncept plaćanja minimalne akcize za duvanske proizvode (cigarete, cigare, cigarilose i duvan za pušenje) uveden je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 46/05), koji je stupio na snagu 3. juna 2005. godine. Koncept minimalne akcize podrazumeva sledeće:

  • ako je iznos obračunate akcize na navedene duvanske proizvode koja se dobija primenom propisanih stopa i iznosa akcize iz Zakona o akcizama manji od minimalne akcize – plaća se minimalna akciza;
  • ako je iznos obračunate akcize na duvanske proizvode koja se dobija primenom propisanih stopa i iznosa akcize iz Zakona o akcizama veći od minimalne akcize – plaća se akciza propisana zakonom.
Novi iznosi najpopularnijih cena duvanskih proizvoda i iznosi minimalnih akciza duvanskih proizvoda od 12.02.2011. godine su:

Vrsta duvanskih prerađevina

Iznos NAJPOPULARNIJE CENE

Iznos
MINIMALNE AKCIZE

Cigarete

90,00 din/pak.

57,50 din/pak.

Cigare i cigarilosi:

   

– cigare

40,00 din/kom.

17,55 din/kom.

– cigarilosi

45,00 din/kom.

17,55 din/kom.

Duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine:

   

– rezani duvan

5.500,00 din/kg.

1.925,00 din/kg.

– duvan za lulu

11.000,00 din/kg.

3.850,00 din/kg 

– duvan za žvakanje

– burmut

Najpopularnije cene i iznosi minimalnih akciza na duvanske proizvode, primenjuju se od 12. februara 2011. godine, sve dok Vlada ne objavi nove najpopularnije cene i iznose minimalnih akciza duvanskih proizvoda (u julu 2011. godine).

Prečišćen tekst Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10) možete naći u „Ekspert“-u ili u knjizi „Propisi o akcizama“ koju možete naručiti ovde.