Novi obrazac IOSI se od 1.01.2017. godine podnosi isključivo elektronskim putem

Novim Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze („Sl. glasnik RS“, br. 101/16), koji je u primeni od 1.01.2017. godine, propisan je novi Obrazac IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Danom početka primene Pravilnika, tj. 1.01.2017. godine prestaje da važi Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze („Sl. glasnik RS“, br. 33/10, 48/10 – ispravka i 113/13 – u daljem tekstu: stari Pravilnik), osim u pojedinim slučajevima.

Novi Obrazac IOSI se, shodno članu 15. stav 1. Pravilnika, podnosi isključivo elektronskim putem:

  • za obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje dospevaju počev od 1.01.2017. godine, kao i
  • za dospele a neizvršene obaveze zaključno sa 31.12.2016. godine za koje nadležnom poreskom organu nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, koji je propisan starim Pravilnikom.

Odredbama člana 15. st. 2. i 3. Pravilnika propisani su izuzeci kada se podnosi „stari“ Obrazac IOSI, i to:

  • za dospele i plaćene obaveze zaključno sa 31.12.2016. godine, a za koje nije predat Obrazac IOSI, koji je propisan starim Pravilnikom, poslodavac podnosi Obrazac IOSI na način koji je propisan tim pravilnikom;
  • za dospele obaveze zaključno sa 31.12.2016. godine, za koje je predat Obrazac IOSI, koji je propisan starim Pravilnikom, a nakon toga poslodavac ustanovi da tako podneti obrazac sadrži grešku ili propust, izmenjeni Obrazac IOSI podnosi na istom obrascu na kome je podneo Obrazac IOSI koji menja.

Tekstovi navedenih pravilnika su dostupni u „Ekspert“-u.

U „Informator“-u broj 30/2016 detaljno pišemo o ovoj temi.