Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 19.01.2015. godine

NAPOMENA: TRENUTNO VAŽEĆE IZNOSE I STOPE AKCIZA MOŽETE VIDETI U RUBRICI
ZA PRETPLATNIKE NA STRUČNE ČASOPISE.

Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu i duvanske prerađevine – u primeni su od 19. januara 2015. godine

Vlada Republika Srbije je, na sednici održanoj 15. januara 2015. godine, usvojila nove – usklađene dinarske iznose akciza na biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, cigarete, cigare i cigarilose, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini (101,7). Istovremeno sa ovim iznosima, Vlada Republike Srbije usvojila je i nove – usklađene dinarske iznose iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti pri ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize. 

Napominjemo da usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte nije izvršeno jer se od 1. januara 2015. godine primenjuju novi dinarski iznosi akcize. Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte izvršiće se u januaru 2016. godine. 

Novi, usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju se od 19.01.2015. godine, a objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, broj 4/15. 

  • Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize koji se primenjuju od 19. januara 2015. godine 

Novi usklađeni dinarski iznosi akcize koji se primenjuju od 19. januara 2015. godine su: 

Akciza  Iznosi do 18.01.2015.  Usklađeni iznosi od 19.01.2015.  Razlika
(3 – 2) 
Biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake
Nomenklature CT 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00) 
51,10 din/lit  51,97 din/lit  0,87 din/lit 
Alkoholna pića: 
niskoalkoholna pića  20,01 din/lit  20,35 din/lit  0,34 din/lit 
rakije od grožđa: vinjak, lozovača, komovica, vinovica, drožđenka, konjak, brendy, weinbrand   119,85 din/lit  121,89 din/lit  2,04 din/lit 
rakije od voća: šljivovica, kajsijevača, višnjevača,      jabukovača, kruškovača i ostale rakije od voća   119,85 din/lit  121,89 din/lit  2,04 din/lit 
specijalne rakije: travarica, klekovača, lincura, anisonka, mastika, kimovača i dr.  119,85 din/lit  121,89 din/lit   2,04 din/lit 
rakije od žitarica: viski, korn dipelkorn, rum, arak i tekila  304,06 din/lit  309,23 din/lit    5,17 din/lit 
žestoka alkoholna pića i likeri: votka, džin, domaći brendi, domaći rum, macerati, slatki likeri, gorki likeri, specijalni likeri, mešani likeri, emulzivni likeri, dezertna likerska pića  194,88 din/lit  198,19 din/lit  3,31 din/lit 
pivo  22,66 din/lit  23,04 din/lit  0,38 din/lit 
Kafa: 
nepržena kafa iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00  81,76 din/kg  83,15 din/kg  1,39 din/kg 
pržena kafa iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00   102,20 din/kg  103,94 din/kg  1,74 din/kg 
ljuspice i opne od kafa iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 0901 90 10 00   112,42 din/kg  114,33 din/kg  1,91 din/kg 
ekstrakti, esencije i koncentrati kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 2101 11 00 00  153,30 din/kg  155,91 din/kg  2,61 din/kg 
zamene kafe koje sadrže kafu iz tarifne oznake nomenklature CT: 0901 90 90 00  306,60 din/kg
za 1 kg neto mase kafe sadržane u zameni 
311,81 din/kg
za 1 kg neto mase kafe sadržane u zameni 
5,21 din/kg 
mešavine ekstrakta, esencija i koncentrata kafe sa prženom cikorijom, i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncetratima tih proizvoda iz tarifnih oznaka CT 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00  306,60 din/kg za 1 kg neto mase kafe sadržane u mešavini  311,81 din/kg
za 1 kg neto mase kafe sadržane u mešavini 
5,21 din/kg 
preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 1806 90 70 00  306,60 din/kg
za 1 kg neto mase kafe sadržane u preparatu 
311,81 din/kg
za 1 kg neto mase kafe sadržane u preparatu 
5,21 din/kg 
napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 2202  306,60 din/kg
za 1 kg neto mase kafe sadržane u napicima i bezal. pićima 
311,81 din/kg
za 1 kg neto mase kafe sadržane u napicima i bezal. pićima 
5,21 din/kg 
Duvanske prerađevine: 
cigare (član 40g Zakona o akcizama)   21,53 din/kom.  21,90 din/kom.  0,37 din/kom. 
cigarilosi (član 40g Zakona o akcizama)   21,53 din/kom.  21,90 din/kom.  0,37 din/kom. 
cigarete iz uvoza i cigarete proizvedene u zemlji tarifne oznake Nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00, do 30. juna 2015. godine   52,12 din/pak.  53,01 din/pak.  0,89 din/pak. 

Ukazujemo na to da novi – usklađeni dinarski iznosi akciza sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini predstavljaju isto što i povećanje propisanih iznosa akcize. To znači da su obveznici akcize – proizvođači biogoriva i biotečnosti, alkoholnih pića, cigareta, cigara i cigarilosa koji nemaju akciznu dozvolu dužni da na sve isporuke akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, iz proizvodnog pogona u skladište – od 19. januara 2015. godine obračunaju akcizu po novim – usklađenim iznosima akcize

Isto važi kada je reč i o obveznicima – proizvođačima akciznih proizvoda koji imaju akciznu dozvolu: na sve isporuke akciznih proizvoda kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize iz akciznih skladišta, od 19. januara 2015. godine akciza se obračunava po novim – usklađenim iznosima akcize. 

Takođe, na uvoz akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, od 19. januara 2015. godine obračun akcize vrši se po novim – usklađenim iznosima akcize. 

  • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog novih – usklađenih dinarskih iznosa akcize 

U skladu sa članom 31a Zakona o akcizama proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužni su da na dan 19. januara 2015. godine izvrše popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu. 

Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno. 

U skladu sa članom 44a Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13) obavezu popisa zaliha na dan 19. januara 2015. godine ima i trgovac na veliko duvanskim proizvodima. Popis zatečenih zaliha trgovac na veliko vrši u svim skadištima. 

Trgovac na veliko sastavlja popisnu listu o zatečenim zalihama cigareta za svakog proizvođača, odnosno uvoznika cigareta posebno. Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, količini i maloprodajnoj ceni cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno. 

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u periodu od šest meseci koje prethode promeni iznosa akcize i da Izveštaj, zajedno sa popisnom listom, dostavi Upravi za duvan najkasnije do 5. februara 2015. godine. 

Uprava za duvan, saglasno članu 44a Zakona o duvanu, dužna je da, nakon obrade podataka, popisnu listu i Izveštaj dostavi svakom proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta i to najkasnije u roku od deset dana od dana prijema popisne liste. 

U skladu sa članom 31a stav 3. Zakona o akcizama, obveznik akcize – proizvođač cigareta, odnosno uvoznik, nakon dobijanja obaveštenja od Uprave za duvan o izvršenom popisu cigareta kod trgovaca na veliko, dužan je da obračuna akcizu na količinu cigareta koja odgovara razlici količine cigareta koje su popisane, uključujući i količinu cigareta koje su popisane na zalihama trgovca na veliko duvanskim proizvodima i količine cigareta koja predstavlja devedesetodnevnu prosečnu prodaju cigareta trgovaca na veliko trgovini na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno. 

Devedesetodnevna prosečna prodaja cigareta obračunava se tako što se ukupna količina cigareta koja je prodata od strane trgovaca na veliko trgovini na malo, iskazana u izveštajima koji se dostavljaju Upravi za duvan, podeli sa brojem dana u datom polugodištu, a zatim pomnoži sa 90. 

U slučaju robnih marki cigareta koje se nalaze u prometu kraće od 183 dana, devedesetodnevna prosečna prodaja utvrđuje se stavljanjem u odnos ukupne količine cigareta koja je prodata trgovini na malo i broja dana od datuma objavljivanja rešenja o upisu u registar robnih marki u „Sl. glasniku RS“ do kraja perioda koji prethodi danu primene novog iznosa akcize i tako dobijen iznos množi se sa 90. 

Obveznik akcize – proizvođač cigareta plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu na napred izneti način, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40a zakona koja je važila u momentu obračuna akcize i novog iznosa akcize iz člana 40a zakona. 

Obračunata razlika akcize uplaćuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize, na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji – u ovom slučaju najkasnije do 8. marta 2015. godine. 

  • Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje akciza pri refakciji plaćene akcize 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, broj 119/12, koji se primenjuje od 18. decembra 2012. godine) propisano je da kupac derivata nafte može ostvariti refakciju plaćene akcize kada određene derivate nafte koristi za propisane svrhe. Mehanizam ostvarivanja refakcije plaćene akcize je takav da kupac – krajnji korisnik derivata nafte plaća pri kupovini pun iznos akcize, s tim što pravo na refakciju plaćene akcize ima najviše u iznosu koji čini razlika između punog (propisanog) iznosa akcize za te derivate nafte i iznosa za umanjenje akcize propisanog članom 9. stav 5. Zakona o akcizama

Vlada Republike Srbije uskladila je ove iznose sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini. Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav. 5. Zakona o akcizama do kojih se može umanjivati plaćena akciza od 19. januara 2015. godine su: 

Usklađeni iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti 
Vrsta akciznog proizvoda  Iznos do 18.01.2015.  Iznos od 19.01.2015. 
1. Za gasna ulja iz člana 9. stav. 1. tačka 3) Zakona o akcizama koja se koriste za:     
– kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari  40,37 din/lit.  41,06 din/lit. 
– kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju  2,55 din/lit.  2,59 din/lit. 
– za grejanje  2,55 din/lit.  2,59 din/lit. 
– kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije  0 din/lit.  0 din/lit. 
– u industrijske svrhe  0 din/lit.  0 din/lit. 
2. Za kerozin iz člana 9 stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama koji se koristi u industrijske svrhe  0 din/lit.  0 din/lit. 
3. Za tečni naftni gas iz člana 9 stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama koji se koristi:     
– kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari  20,95 din/kg  21,31 din/kg 
– za grejanje  4,50 din/kg  4,58 din/kg 
– za industrijske svrhe  0 din/kg  0 din/kg 
4. Za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama, a koji se koristi u industrijske svrhe  0 din/kg  0 din/kg 
5. Za biogoriva iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari   40,37 din/lit.  41,06 din/lit. 
6. Za biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koje se koristi:     
– za grejanje  2,55 din/lit.  2,55 din/lit. 
– kao energetska goriva za proizvodnju električne i toplotne energije  0 din/lit.  0 din/lit.