Za pretplatnike na stručne časopise „Informator“ i „PDV“

Pristup člancima iz ove rubrike imaju pretplatnici na stručne časopise i to u zavisnosti od teme članka – da li pripada oblastima koje obrađuje časopis „Informator“ ili časopis „PDV“.
Da biste pogledali ove članke neophodno je da ste ulogovani na sajt i da Vam je omogućen pristup. Detaljnije informacije možete dobiti pozivom na broj: 011/30 35 435.