Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 25.01.2016. godine

NAPOMENA: TRENUTNO VAŽEĆE IZNOSE I STOPE AKCIZA MOŽETE VIDETI U RUBRICI
ZA PRETPLATNIKE NA STRUČNE ČASOPISE.

Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i duvanske prerađevine – u primeni su od 25. januara 2016. godine

Vlada Republika Srbije je, na sednici održanoj 23. januara 2016. godine, usvojila nove – usklađene dinarske iznose akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, cigarete, cigare i cigarilose, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini (101,5). Istovremeno sa ovim iznosima, Vlada Republike Srbije usvojila je i nove – usklađene dinarske iznose iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti pri ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize. 

Napominjemo da usklađivanje dinarskih iznosa akcize na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas, kao i na alkoholna pića nije izvršeno jer se od 1. januara 2016. godine primenjuju novi dinarski iznosi akcize. Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ove derivate nafte i alkoholna pića  izvršiće se u januaru 2017. godine. 

Novi, usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju se od 25.01.2016. godine, a objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, broj 5/16. 

  • Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize koji se primenjuju od 25. januara 2016. godine 

Novi usklađeni dinarski iznosi akcize koji se primenjuju od 25. januara 2016. godine su: 

Akciza 

Iznosi do 24.01.2016. 

Usklađeni iznosi od 25.01.2016. 

Razlika
(3 – 2) 

Derivati nafte      
olovni benzin (tarifne oznake Nomenklature CT: 2710 12  51 00 I 2710 12 59 00) 55,00 din/lit 55,82 din/lit. 0,82 din/lit
kerozin (tarifne oznake Nomenklature CT: 2710 19  21 00 I 2710 19 25 00) 62,00 din/kg 62,93 din/kg 0,93 din/kg
ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC (tarifne oznake
Nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00: 2710 12 21 00: 2710 12 25 00: 2710 12 90 00, 2710 19  11 00, 2710 19  15 00, 2710 19  29 00, 2710 19  31 00, 2710 19  35 00, 2710 19  99 00, 2710  20  90 i 2710 20  90 00 99)
62,00 din/kg 62,93 din/kg 0,93 din/kg
Biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake Nomenklature CT 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00) 51,97 din/lit 52,75 din/lit 0,78 din/lit
Kafa
Nepržena kafa iz  tarifne oznake Nomenklature CT 0901 11  00 00 i 0901 12 00 00) 83,15 din/kg 84,40 din/kg 1,25 din/kg
Pržena kafa iz  tarifne oznake Nomenklature CT 0901 21  00 00 i 0901 22 00 00) 103,94 din/kg 105,50 din/kg 1,56 din/kg
Ljuspice i opne od kafe iz  tarifne oznake Nomenklature CT 0901 90  10 00 114,33 din/kg 116,04 din/kg 1,71 din/kg
Ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe iz  tarifne oznake Nomenklature CT 2101 11  00 155,91 din/kg 158,25 din/kg 2,34 din/kg
Zamene kafe koje sadrže kafu  iz  tarifne oznake Nomenklature CT 0901 90  90 rakije od žitarica: viski, korn dipelkorn, rum, arak i tekila 311,81 din/kg 316,49 din/kg 4,68 din/kg
Mešavine ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstrakta, esencijama i dr. koncentratima tih proizvoda iz  tarifne oznake Nomenklature CT 2101 11  00 00, 2101 30  11 00, 2101 30  19 00, 2101 30  91 00 i 2101 30  99 00 311,81 din/kg 316,49 din/kg 4,68 din/kg
Preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 1806 90 70 00 311,81 din/kg  316,49 din/kg 4,68 din/kg
Napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 2202 311,81 din/kg

316, 49 din/kg

4,68 din/kg
Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta 4,00 din/ml. 4,06 din/ml. 0,06 din/ml.
Duvanske prerađevine:      
cigare i cigarilosi (član 40g Zakona o akcizama) 21,90 din/kom 22,23 din/kom 0,33 din/kom
cigarete iz uvoza i cigarete proizvedene u zemlji tarifne oznake Nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00, do 30. juna 2016. godine 58,20 din/pak. 59,07 din/pak. 0,87 din/pak.

 

Ukazujemo na to da novi – usklađeni dinarski iznosi akciza sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini predstavljaju isto što i povećanje propisanih iznosa akcize. To znači da su obveznici akcize – proizvođači koji nemaju akciznu dozvolu dužni da na sve isporuke akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, iz proizvodnog pogona u skladište – od 25. januara 2016. godine obračunaju akcizu po novim – usklađenim iznosima akcize

Isto važi kada je reč i o obveznicima – proizvođačima akciznih proizvoda koji imaju akciznu dozvolu: na sve isporuke akciznih proizvoda kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize iz akciznih skladišta, od 25. januara 2016. godine akciza se obračunava po novim – usklađenim iznosima akcize. 

Takođe, na uvoz akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, od 25. januara 2016. godine obračun akcize vrši se po novim – usklađenim iznosima akcize. 

  • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog novih – usklađenih dinarskih iznosa akcize 

U skladu sa članom 31a Zakona o akcizama proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužni su da na dan 25. januara 2016. godine izvrše popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu. 

Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno. 

U skladu sa članom 44a Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13) obavezu popisa zaliha na dan 25. januara 2016. godine ima i trgovac na veliko duvanskim proizvodima. Popis zatečenih zaliha trgovac na veliko vrši u svim skadištima. 

  • Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje akciza pri refakciji plaćene akcize 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, broj 119/12, koji se primenjuje od 18. decembra 2012. godine) propisano je da kupac derivata nafte može ostvariti refakciju plaćene akcize kada određene derivate nafte koristi za propisane svrhe. Mehanizam ostvarivanja refakcije plaćene akcize je takav da kupac – krajnji korisnik derivata nafte plaća pri kupovini pun iznos akcize, s tim što pravo na refakciju plaćene akcize ima najviše u iznosu koji čini razlika između punog (propisanog) iznosa akcize za te derivate nafte i iznosa za umanjenje akcize propisanog članom 9. stav 5. Zakona o akcizama

Vlada Republike Srbije uskladila je ove iznose sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini. Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav. 5. Zakona o akcizama do kojih se može umanjivati plaćena akciza od 25. januara 2016. godine su: 

Usklađeni iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti 

Vrsta akciznog proizvoda 

Iznos do 24.01.2016. 

Iznos od 25.01.2016. 

1. Za gasna ulja iz člana 9. stav. 1. tačka 3) Zakona o akcizama koja se koriste za:    
– kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije 0 din/lit. 0 din/lit.
– u industrijske svrhe 0 din/lit. 0 din/lit.
2. Za kerozin iz člana 9 stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama koji se koristi u industrijske svrhe 0 din/lit. 0 din/lit.
3. Za tečni naftni gas iz člana 9 stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama koji se koristi:    
– za industrijske svrhe 0 din/kg 0 din/kg
4. Za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama, a koji se koristi u industrijske svrhe 0 din/kg 0 din/kg
5. Za biogoriva iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 41,06 din/lit. 41,68 din/lit.
6. Za biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koje se koristi:    
– za grejanje 2,59 din/lit. 2,63 din/lit.
– kao energetska goriva za proizvodnju električne i toplotne energije 0 din/lit. 0 din/lit.