Novi Zakon o računovodstvu

U "Sl. glasniku RS", br. 62/13 objavljen je Zakon o računovodstvu, koji je na snazi od 24. jula 2013. godine, s tim što će se neke odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/06, 111/09 i 99/11 – dr. zakon) primenjivati i dalje do utvrđenog datuma, o čemu detaljno pišemo u broju 19/2013 časopisa "Informator".

U istom broju "Sl. glasnika RS" objavljen je i Zakon o reviziji, koji je stupio na snagu 24. jula 2013. godine, a detaljno smo o predlogu ovog zakona pisali u "Informator"-u broj 17/2013.

Tekst Zakona o računovodstvu i tekst Zakona o reviziji pretplatnici na časopis "Informator" dobili su uz broj 19/2013, od 25.05.2013. godine, a mogu se kupiti ovde.