Informator broj 19/2013 od 25.07.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE  DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2013. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2013. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH, ZARADA ZAPOSLENIH KOJI SU UPUĆENI NA RAD U INOSTRANSTVO I LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA, POČEV OD 1. AVGUSTA 2013. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

IZMENJENA JE ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE  VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA OSMOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2013. GODINI

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU
(detaljnije)

 • Pravila za indeksaciju plata i penzija u oktobru 2013. godine, u 2014. i 2015. godini i fiskalna pravila koja uređuju kretanje plata i penzija i nakon 2015. godine
 • Uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih i postavljenih i angažovanih lica
 • Centralizovan obračun primanja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava
 • Objašnjenje ostalih izvršenih promena u Zakonu

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU
(detaljnije)

USVOJEN JE ZAKON O FAKTORINGU

POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJA

 • Pokretanje stečajnog postupka
 • Redosled namirenja stečajnih poverilaca
 • Namirenje potraživanja zaposlenih po Zakonu o stečaju
 • Potraživanja iz sredstava Fonda solidarnosti po Zakonu o radu

UTVRĐIVANJE I PREISPITIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA

 • Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata
 • Postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
 • Postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata na nivou Republike Srbije, jedinice teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, grane, grupe, podgrupe ili delatnosti
 • Reprezentativnost udruženja poslodavaca
 • Preispitivanje reprezentativnosti sindikata
 • Prilog 1: Uputstvo o načinu utvrđivanja reprezentativnosti sindikata
 • Prilog 2: Model Zahteva za preispitivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
 • Prilog 3: Model Rešenja o gubitku reprezentativnosti

RESTRIKTIVNI I KVALIFIKACIONI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Uz ovaj broj časopisa „Informator“, svim pretplatnicima su poslati: