Novi Zakon o zateznoj kamati

Narodna skupština Republike Srbije, na Osmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, donela je Zakon o zateznoj kamati, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 119/12, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 25. decembra 2012. godine.

U "Informator"-u broj 27/2012 od 21.12.2012. godine dajemo detaljna objašnjenja i primere obračuna za primenu ovog zakona, a u programu za obračun zatezne kamate od 25.12.2012. godine implementirane su norme iz novog Zakona o zateznoj kamati.

 

Tekst Zakona o zateznoj kamati