Ovaj tekst dostupan je za posetioce sajta koji su na osnovu kupovine stekli pravo pristupa!

Korisnici koji imaju pravo pristupa neophodno je da se uloguju na sajt sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

Kupovinu ovog video materijala možete izvršiti OVDE.

 
NAPOMENA: Ovaj tekst u PDF formatu je preuzet iz stručnog časopisa "Informator" br. 20/2023 i pretplatnici na ovaj stručni časopis su ga dobili u okviru časopisa (štampano i elektronsko izdanje)

SADRŽAJ:

O NEKIM PITANJIMA VEZANIM ZA PORESKI TRETMAN NASTAVKA OBAVLJANJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo
  • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika privredno društvo SA STANOVIŠTA PDV-a
  • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo SA STANOVIŠTA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA
 • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo SA STANOVIŠTA POREZA NA KAPITALNI DOBITAK
 • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo SA STANOVIŠTA POREZA NA IMOVINU U tzv. STATICI
 • Podnošenje poreske prijave za utvrðivanje KONAČNE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOHODAK GRAÐANA - NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
 • Podnošenje AKONTACIONE poreske prijave ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • Pravo privrednog društva na POVRAĆAJ više plaćenog poreza, odnosno na poresku refakciju
 • Odgovornost privrednog društva za poreske obaveze preduzetnika
 • Brisanje preduzetnika iz sistema PDV-a i evidentiranje privrednog društva u sistem PDV-a