Obaveštenje o novim obrascima OZ-7 i OZ-10

Republički fond za zdravstveno osiguranje je na svojoj internet stranici 25.06.2019. godine objavio Obaveštenje sa novim obrascima OZ-7 i OZ-10.

U časopisu „Informator“ broj 15/2019 detaljno ćemo pisati o naknadi zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, shodno novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju.