Objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj bruto zaradi koji se koristi kod obračuna amortizacije za poreske svrhe

Republički zavod za statistiku je 25.02.2021. godine objavio podatke o prosečnim zaradama za decembar 2020. godine.

Prema objavljenim podacima, u Republici Srbiji u decembru 2020. godine, po zaposlenom isplaćena je prosečna bruto zarada u iznosu od 90.849 dinara.

Podatak o prosečnoj zaradi po zaposlenom za decembar 2020. godine koristi se kod obračuna amortizacije za poreske svrhe u Obrascu OA za 2020. godinu, jer prema pozitivnim propisima, ako je krajnji saldo pojedine grupe manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u decembru 2020. godine, što iznosi 454.245 dinara (90.849 din. x 5) celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli – više o ovome videti u „Informator“-u broj 26/2020 str. 97 i 98.