Objavljene su izmene i dopune Uredbe o paušalnom oporezivanju

Vlada Republike Srbije je na sednici od 25.08.2017. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: Izmene Uredbe).

Izmene Uredbe su objavljene u “Sl. glasniku RS”, br. 80/17, na snazi su od 30. avgusta 2017. godine, a primenjivaće se:

 • za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđivanje prihoda počev za 2015. godinu, OSIM:
 • odredaba dopunjenog člana 3. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14; u daljem tekstu: Uredba) i izmena i dopuna člana 6. Uredbe – koje će se primenjivati za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđivanje prihoda počev za 2018. godinu.

Odredbe koje se primenjuju za utvrđivanje prihoda počev za 2015. godinu odnose se na:

 • preciziranje odredbe člana 4. stav 3. Uredbe i to tako da se polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda:

  • za preduzetnike na teritoriji grada Beograda, koja obuhvata opštine: Voždovac, Vračar, Zvezdaru, Palilulu, Rakovicu, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun, Čukaricu i Surčin – određuje prema srednjoj vrednosti prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u tim opštinama,
  • za preduzetnike sa sedištem radnje na području opština: Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Grocka i Sopot – određuje prema srednjoj vrednosti prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u tim opštinama;
 • izmenu stava 2. člana 5. Uredbe, kojom se precizira najveće povećanje paušalnog prihoda preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, i to tako što je propisano da se paušalni prihod u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10% ukoliko su elementi koji se primenjuju za obveznike ostali isti i vrednovani na isti način kao za godinu koja prethodi godini za utvrđivanje poreza.

 

Odredbe izmenjenih i dopunjenih čl. 3. i 6. Uredbe koje će se primenjivati počev za 2018. godinu odnose se na to da:

 • u članu 3. Uredbe (grupe preduzetnika po kriterijumima profitabilnosti i obima prometa, odnosno prema vrstama delatnosti):

  • delatnost ribolova dodata je u Drugu grupu (a brisana je iz Treće grupe),
  • dodat je stav 3, kojim je utvrđeno da pravo na paušalno oporezivanje mogu da ostvare preduzetnici po osnovu proizvodnih delatnosti, odnosno zanimanja iz stava 1. ovog člana koji proizvode i prodaju isključivo svoje proizvode;
 • u članu 6. (Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda) Uredbe:

  • vrši se pravnotehničko usklađivanje u vezi sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15), a u vezi sa elementom za utvrđivanje visine paušalnog prihoda koji se odnosi na broj zaposlenih radnika – on se primenjuje na način da se polazna osnovica uvećava za 5% po jednom zaposlenom radniku, s tim da uvećanje ne može biti manje od 5% prosečne mesečne zarade (prema sadašnjem rešenju procenat u oba slučaja iznosi 10%);
  • poslovna reputacija preduzetnika koja je kao element za utvrđivanje visine paušalnog prihoda povećavala polaznu osnovicu (opredeljena do +300%), briše se;
  • vrši se preciziranje u smislu da za preduzetnika koji započinje obavljanje delatnosti, odnosno koji postane obveznik na paušalno utvrđeni prihod, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost.


NAPOMENA: prečišćen tekst Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17), možete pronaći u “Ekspert”-u.

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u “Informator”-u broj 21/2017.