Objavljene su nove osnovice (najniža i najviša) za obračun i plaćanje doprinosa

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 113/17 (o čemu smo detaljno pisali u „Informator“-u broj 28/2017, poglavlje VI), propisan je nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice doprinosa.

Navedene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje se primenjuju od 1.01.2018. godine, a novi podaci o najnižoj osnovici (35% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu XII/2016-XI/2017) i najvišoj osnovici (petostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom za period XII/2016-XI/2017) uvrđeni u skladu sa članom 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, br. 2/18 i primenjuju se od 6.01.2018. godine.

Najniža i najviša mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koje se primenjuju od 6.01.2018. godine, iznose:

– najniža osnovica: 23.053 dinara,

– najviša osnovica: 329.330 dinara.

 

Detaljnije o primeni navedenih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama zarada (plata) od januara 2018. godine možete videti u „Informator“-u broj 1/2018.