Obračun kamate po eskontnoj stopi NBS

Obaveštavamo korisnike programskog paketa "Cekos – kamata" da su od 25.04.2012. u mogućnosti da koriste novi program:

Obračun kamate po eskontnoj stopi

Preko ovog programa u mogućnosti ste da obračunate kamatu koja je ugovorena u visini eskontne stope NBS. Program koristi konformni metod obračuna sa mogućnošću dodavanja međuuplata u okviru zadatog perioda obračuna. Dobijene rezultate obrade možete odštampati ili sačuvati kao Word dokument.

 

Saznajte više o ostalim programima iz paketa "Cekos – kamata"