Preuzimanje obrazaca je omogućeno za:

1. Pretplatnike na stručne časopise „Informator“ i „PDV“ i digitalnu bazu „Ekspert“

2. Korisnike koji su pretplaćeni na: „Obrasci za popunjavanje“

 

Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.