Odložen je početak primene podnošenja obrazaca specifikacija OS i OS-1 – počev za obračunate i plaćene doprinose za mart 2014. godine

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 118/13) koji je stupio na snagu 31.12.2013. godine, izvršena je izmena u članu 6. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 61/13) kojom je sada propisano da se obrasci specifikacija OS i OS-1 o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika iz člana 2. Pravilnika, podnose uz obrazac PP OD i PP OD-1, za obračunate i plaćene doprinose POČEV ZA MESEC MART 2014. GODINE (umesto za mesec januar 2014. godine kako je do izmene Pravilnika bilo propisano).

Na našem sajtu, u delu Obrasci, svim korisnicima koji imaju pravo pristupa (pretplatnici na časopise i oni koji su posebno kupili program "Obrasci za popunjavanje") omogućeno je popunjavanje, čuvanje i štampa obrazaca propisanih navedenim pravilnikom (PP OD, PP OD-1, OS i OS-1).