Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama

NAPOMENA CEKOS IN-a: ova odluka je prestala da važi 01.08.2022. godine tj. danom početka primene NOVE ODLUKE  O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA.


Na osnovu člana 17. st. 2. i 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 i 53/21) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada RS je donela:

ODLUKU
o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama

(„Sl. glasnik RS“, br. 73/22 u primeni od 1. jula 2022. godine zaključno sa 31. julom 2022. godine)

1. Zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, privremeno se smanjuju iznosi akciza utvrđeni u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 i 53/21) na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja, tako da iznose:

Vrsta derivata nafte:

Iznos akcize

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 50 00)

49,20 din./lit.

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

46,27 din./lit.

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 16 00 i 2710 20 19 00)

47,58 din./lit.

2. Ova odluka primenjuje se počev od 1. jula 2022. godine zaključno sa 31. julom 2022. godine.

3. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 50/22 i 62/22).

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.


Videti: Usklađeni dinarski iznosi akciza