Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2001. godinu

Za zahteve podnete
u mesecu

OTKUPNA CENA STANA
po Zakonu o stanovanju

iznos

podatak o bruto zaradi  objavljen
u "Sl. glasniku RS", br.

1

2

3

JANUAR/01

6.101,00

3/2001

FEBRUAR/01

5.952,00

13/2001

MART/01

6.463,00

20/2001

APRIL/01

6.731,00

26/2001

MAJ/01

7.031,00

30/2001

JUNI/01

6.963,00

36/2001

JULI/01

8.014,00

46/2001

AVGUST/01

8.819,00

50/2001

SEPTEMBAR/01

9.423,00

56/2001

OKTOBAR/01

9.510,00

60/2001

NOVEMBAR/01

10.264,00

65/2001

DECEMBAR/01

10.771,00

72/2001