Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2002. godinu

Za zahteve podnete
u mesecu
OTKUPNA CENA STANA
po Zakonu o stanovanju
iznos
podatak o bruto zaradi (privreda) objavljen
u "Sl. glasniku RS", br.
1
2
3
Januar/02
3/2002
Februar/02
9/2002
Mart/02
14/2002
April/02
22/2002
Maj/02
27/2002
Jun/02
36/2002
Jul/02
42/2002
Avgust/02
49/2002
Septembar/02
59/2002
Oktobar/02
69/2002
Novembar/02
78/2002
Decembar/02
87/2002