Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2003. godinu

Za zahteve podnete
u mesecu
OTKUPNA CENA STANA
po Zakonu o stanovanju
iznos
podatak o bruto zaradi (privreda) objavljen
u "Sl. glasniku RS", br.
1
2
3
Januar/03
4/2003
Februar/03
15/2003
Mart/03
28/2003
April/03
42/2003
Maj/03
53/2003
Jun/03
63/2003
Jul/03
74/2003
Avgust/03
83/2003
Septembar/03
94/2003
Oktobar/03
103/2003
Novembar/03
116/2003
Decembar/03
127/2003