Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2004. godinu

Za zahteve podnete
u mesecu
OTKUPNA CENA STANA
po Zakonu o stanovanju
iznos
podatak o bruto zaradi (privreda) objavljen
u „Sl. glasniku RS“, br.
1
2
3
Januar/04
7/2004
Februar/04
16/2004
Mart/04
31/2004
April/04
45/2004
Maj/04
55/2004
Jun/04
71/2004
Jul/04
83/2004
Avgust/04
95/2004
Septembar/04
106/2004
Oktobar/04
116/2004
Novembar/04
124/2004
Decembar/04
137/2004