Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2012. godinu

Podaci za obračun otkupne cene stana po članu 20. Zakona o stanovanju

OTKUPNA CENA STANA
Za zahteve podnete
u mesecu
Iznos Podatak o bruto zaradi
objavljen u "Sl. glasniku RS", br.
1 2 3
Januaru 2012. 61.116 6/2012
Februaru 2012. 50.829 14/2012
Martu 2012. 55.505 23/2012
Aprilu 2012. 56.125 41/2012
Maju 2012. 58.465 54/2012
Junu 2012. 56.206 62/2012
Julu 2012. 58.712 71/2012
Avgustu 2012. 57.240 83/2012
Septembru 2012. 58.503 92/2012
Oktobru 2012. 55.903 102/2012
Novembru 2012. 57.733 112/2012
Decembru 2012. 58.914 122/2012

 

Zakon o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr. zakon, 44/95-dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-dr.zakon, 99/11), možete naći u programu "Ekspert" kao prečišćen tekst sa mogućnostima: hronološkog praćenja svih izmena ovog zakona, direktnog uvida u sva podzakonska akata, službena mišljenja, sudsku praksu koji su vezani za ovaj Zakon (Saznajte više o programu "Ekspert").