Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2016. godinu

Podaci za obračun otkupne cene stana po članu 20. Zakona o stanovanju

OTKUPNA CENA STANA
Za zahteve podnete
u mesecu
Iznos Podatak o bruto zaradi
objavljen u „Sl. glasniku RS“, br.
1 2 3
Januaru 2016. 70.763 5/2016
Februaru 2016. 55.763 15/2016
Martu 2016. 61.279 31/2016
Aprilu 2016. 63.029 44/2016
Maju 2016. 67.464 48/2016
Junu 2016. 60.520 59/2016
Julu 2016. 64.019 65/2016
Avgustu 2016. 63.699 73/2016
Septembru 2016. 62.474 80/2016
Oktobru 2016. 64.150 89/2016
Novembru 2016. 62.414 95/2016
Decembru 2016 63.061 105/2016

 

Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr. zakon, 44/95-dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-dr.zakon, 99/11, 104/16), možete naći u programu „Ekspert“ kao prečišćen tekst sa mogućnostima: hronološkog praćenja svih izmena ovog zakona, direktnog uvida u sva podzakonska akata, službena mišljenja, sudsku praksu koji su vezani za ovaj Zakon (Saznajte više o programu „Ekspert“).