PDV broj 1/05 od 12.01.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uredba o dopuni Uredbe o izvršavanju Zakona o PDV-u na teritoriji AP KM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
 • Izmene i dopune posebne takse za izravnanje poreskog opterećenja koja se plaća na promet proizvoda sa AP Kosovo i Metohija

Izmene i dopune podzakonskih akata za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • Uredba o dopuni Uredbe o izvršavanju Zakona o PDV-u na teritoriji AP KM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja

Primena propisa o porezu na promet

 • Obračun akontacija akcize i poreza na promet proizvoda i usluga od 1.01. do 31.12.2004. godine
 • Poreski tretman zatečenih zaliha na dan 31.12.2004. kod obveznika koji su odabrali plaćanje akontacija na bazi ukalkulisanog poreza na promet
 • Plaćanje akcize i poreza na promet na manjak, odnosno višak proizvoda i rashod (kalo, rastur, kvar i lom)

Izmene i dopune posebne takse za izravnanje poreskog opterećenja koja se plaća na promet proizvoda sa AP Kosovo i Metohija

Najnovije izmene u oporezivanju akciznih proizvoda

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe od 1.01.2005.)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa