PDV broj 1/06 od 05.01.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Specifičnosti oporezivanja građevinskih objekata
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2005. godine
 • Novi pravilnici za primenu Zakona o duvanu
 • Privremeno povećanje akcize na motorni benzin i dizel gorivo
Specifičnosti oporezivanja građevinskih objekata
 • Oporezivanje građevinskih objekata po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji
 • Utvrđivanje vrednosti objekta čija je izgradnja započeta pre 1. januara 2005. godine, a nastavljena posle 1. januara 2005. godine i utvrđivanje osnovice za plaćanje PDV-a na primljene avanse za te objekte

Primena propisa o akcizama

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2005. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Novi pravilnici za primenu Zakona o duvanu
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda
 • Pravilnik o postupku aktiviranja bankarske garancije i o načinu korišćenja sredstava bankarske garancije
 • Pravilnik o vrsti instrumenata obezbeđenja, načinu i postupku aktiviranja instrumenata obezbeđenja za naplatu razlike između propisanog iznosa akcize na cigarete iz uvoza i propisanog iznosa akcize na cigarete proizvedene u zemlji
 • Pravilnik o uslovima u pogledu odgovarajućeg prostora za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima
 • Pravilnik o uslovima u pogledu tehničke opremljenosti prostora za trgovinu na malo duvanskim proizvodima
 • Pravilnik o uslovima za postavljanje hjumidora u ugostiteljskim i maloprodajnim objektima
 • Privremeno povećanje akcize na motorni benzin i dizel gorivo

Službena mišljenja

 • Porez na dodatu vrednost

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2006. godini)
 9. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2006. godini)
 10. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 11. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 12. Pregled uplatnih računa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 14. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa

Registar objavljenih napisa u časopisu „Porez na dodatu vrednost“

u 2005. godini po temama