PDV broj 1/07 od 03.01.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najnovija dopuna Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promenu poreskog perioda
 • Priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza za dobra i usluge pri izgradnji objekta za vršenje delatnosti za koji nije izdato odobrenje za gradnju
 • Novi iznosi i stope akcize na cigarete i druge duvanske proizvode u 2007. godini
 • Tretman zatečenih zaliha duvanskih proizvoda na dan 31.12.2006. godine koji ne sadrže propisane podatke
Primena propisa o PDV-u
 • Najnovija dopuna Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promenu poreskog perioda
 • Priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza za dobra i usluge pri izgradnji objekta za vršenje delatnosti za koji nije izdato odobrenje za gradnju

Primena propisa o akcizama

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2006. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Plaćanje akcize na dizel gorivo bio porekla
 • Izmene i dopune Uredbe o najpopularnijoj ceni duvanskih prerađevina
 • Novi iznosi i stope akcize na cigarete i druge duvanske proizvode u 2007. godini

Primena Zakona o duvanu

 • Tretman zatečenih zaliha duvanskih proizvoda na dan 31.12.2006. godine koji ne sadrže propisane podatke

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
 • Primena propisa o akcizama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2007. godine
 7. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2007. godini)
 8. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2007. godini
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa