PDV broj 1/2012 od 06.01.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Brisanje iz evidencije obveznika PDV-a po službenoj dužnosti
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2011. godine

SADRŽAJ:

TEMA BROJA
BRISANJE IZ EVIDENCIJE OBVEZNIKA PDV-a PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI 

 • Brisanje iz evidencije obveznika PDV-a po službenoj dužnosti
  • Šta čini kategoriju ukupnog prometa za potrebe utvrđivanja uslova za brisanje iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti?
  • Radnje koje treba preduzeti zbog brisanja iz evidencije za PDV
 • Brisanje iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti za obveznike koji su u 2011. godini ostvarili ukupan promet manji od 2.000.000 dinara, a koji su se opredelili za nastavak obračunavanja PDV u 2012. godini u smislu odredbe člana 33. stav 3. Zakona o PDV-u
 • Prilog: Tekst Saopštenja Poreske uprave

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2011. godine
  • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA PROPISA O PDV-u 

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
 • Rokovnik

PRIMENA ZAKONA O DUVANU 

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA 

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
 • Primena propisa o akcizama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine

Registar objavljenih napisa u časopisu „PDV“ u 2011. godini po temama