PDV broj 1/2015 od 5.01.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. januar 2015. godine
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja na posredan način, preko refakcije plaćenog PDV-a

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
  • Nov način plaćanja akcize
  • Obaveza popisa zaliha akciznih proizvoda na kraju godine
  • Ukidanje regresiranja gasnog ulja i biogoriva kada se koristi kao motorno gorivo u poljoprivredne svrhe
  • Produžava se rok primene oslobođenja od plaćanja akcize za tečni naftni gas (TNG) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa

 

 


REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU “PDV” U 2014. GODINI PO TEMAMA

 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena Zakona o duvanu
 • Primena Zakona o fiskalnim kasama